Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999 (karetka w okresie wakacji stacjonuje w Mielnie)

Straż Pożarna
tel. 998

Policja
tel. 997

Posterunek w Mielnie
ul. B. Chrobrego 10, tel. 94 342 98 21, 94 342 98 31

Straż Gminna w Mielnie
ul. B. Chrobrego 10, tel. 94 348 09 11

Ostatnia aktualizacja - Listopad 2021 r.

Za zmiany w powyższych danych redakcja www.sarbinowo.com.pl nie odpowiada.